خطای LF_IPSET option check با توضیح If support by your OS, you should install ipset and enable LF_IPSET when using Country Code (CC_*) filters مواجه شده اید ، این خطا زمانی به شما نمایش داده

می شود که از تنظیمات CC_ برای مسدود سازی یا آزاد سازی کشور های خاص در csf استفاده کرده باشید. این خطا به شما یاداوری می کند که در صورتی که شما از این فیلتر ها استفاده می نمایید باید ipset را

نصب و سپس LF_IPSET را در تنظیمات فایروال csf فعال کنید.


برای رفغ مشکل خطای فایروال CSF ابتدا دستوارت زیر را اجرا کنید:

ابتدا بسته زیر را نصب:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنندبعد از اجرای دستوارت زیر به تنظیمات فایروال CSF بروید گذینه LF_IPSET = "0" را پیدا کرده:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
به کد زیر تغییر دهید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنندبعد فایروال CSF خود را ریستارت کنید