جهت تنظیم و کانفیگ whmcs برای nginx
کد های زیر را در کانفیگ nginx خود قرار دهید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
در صورت بروز مشکل در قیمت سولاات و مشکلات مطرح کنید.