یعدی چه جور؟ شما توی شبکه محلی هر ای پی داشته باشی هر وب سروری که نصب کرده باشی اون ای پی شبکه محلی ای پی شما هست