آموزش رفع مشکل doveconf: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/conf/protocols.conf:1

این مشکل در ریستارت کردن dovecot رخ می دهد برای رفع این مشکل مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا به مسیر زیر رفته :

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و فایل protocols.conf را پیدا کرده و مثل شکل زیر ویرایش کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و بعد مثل شکل پایین ویرایش کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و دوباره dovecot ریستارت کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و شکل زیر: