نصب LitsSpeed بدون لایسنس همراه ب کنترل پانل

جهت نصب مراحل زیر را طی کنید:

نصب بسته جانبی
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
نصب LitsSpeed

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

استار کردن لایت اسپید
/etc/init.d/lsws startو بعد از اتمام مراحل نصب و استارت بصورت زیر واحد پانل شوید:https://IP:7080