برای تقییر دادن پسورد Litespeed به اول بهمشسر زیر برید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

بعد دستور زیر را اجرا کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند