ابتدا باید iptables جدید را جای گذین iptables قبلی کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد از جای گذینی iptables را ریستارت می کنیم

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد افزونه ها رو دانلود و دسترسی انها رو تعیین می کنیم:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و جهت ذخیره و مشاهده ای پی های بلوک شده فایل های زیر را ایجاد می کنیم:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

وبرای مسدود کردن خودکار ای پی های حمله کننده افزونه زیر را دانلود و دسترسی لازم را بدهید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

و در آخر تست میکنیم باید مثل شکل زیر باشد:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند