جهت تغییر دادن ip دارکت ادمین دستوراتن زیر را اجرا کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
به جای 10.10.10.20 ای پی قدیمی و به جای 100.100.100.200 ای پی جدید رو وارد کنید


و سروریس های زیر را یک با ریستارت کنید:»

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند