زرنت هاست بهترین ارائه کننده خدمات هاست
ارائه 100000 مگ ترافیک
( [فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند] ) اختصاص ادرس وب سایت
نصب آنلاین سیستم های مدیریت محتوا
( Parked Domains ) اختصاص پنج عدد
( Addon Domains ) اختصاص پنج عدد
( SQL Databases ) اختصاص پنج عدد
( Email Accounts ) اختصاص پنج عدد
( FTP Accounts ) اختصاص پنج عدد
( Mailing Lists ) اختصاص پنج عدد
( Subdomains ) اختصاصی پنج عدد

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]