برنامه های نصبی در لینوکس به سه صورت rpm , bin , tar.gz وجود دارد.
برای نصب برنامه ها باید با حساب کاربری root وارد شوید.

نصب برنامه از روی کد منبع

فایلهای با پسوند tar.gz فایلهای فشرده می باشند که پس از decompress کردن به یک سری فایل منبع تبدیل می شوند که مراحل نصب آن به ترتیب زیر می با شد :

این نوع فایلها را ابتدا باید با دستور tar از حالت فشرده خارج کرد .
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
پس از این مرحله یک دایرکتوری ایجاد می شود.

با دستور cd وارد دایرکتوری شده و دستور زیر را برای config کردن سورس اجرا کنید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
پس از اتمام مرحله config باید برنامه را کام*پایل کرد برای این کار از دستور make در خط فرمان استفاده می کنیم.
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
پس از اتمام مرحله کامپایل باید برنامه را نصب کنیم. برای نصب برنامه از دستور زیر استفاده می کنیم.
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
پس از این مرحله اگر پیغام خطا مشاهده نشد برنامه به صورت کامل نصب شده است و شما می توانید از آن استفاده کنید.


نصب برنامه با پسوند bin.

این نوع فایلها به راحتی قابل نصب می باشند.

تنها نکته ای که در مورد این فایلها وجود دارد مجوز اجرایی بودن آنها می باشد. در بعضی از مواقع این فایلها باید به صورت یک فایل اجرایی تبدیل شوند برای این کار دستور زیر را تایپ و اجرا کنید.
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد از این مرحله باید برنامه را نصب کنید. برای نصب برنامه در خط فرمان به صورت زیر عمل کنید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

نصب برنامه با پسوند rpm.

این نوع فایلها به راحتی با اجرای یک دستور نصب می شوند. برای نصب به صورت زیر عمل کنید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
سوئیچ هایی که در این دستور به کار رفته است هر کدام کار خاصی را انجام میدهند.

i : برای نصب (install) می باشد.
v : برای نمایش مرحله نصب می باشد.
h : برای نمایش درصد نصب می باشد.