جهت نصب با پوتی وارد شوید ودستوارت زیر را تایپ کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند