این برای centos 5 میباشد

برای نصب apache + PHP + Mysql بصورت حودکار

به طریقه زیر عمل کنید:

ابتدا فایل نصب مورد نظر را دانلود و دسترسی دهید بعد نصب کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند