آموزش نصب NginX دایرکت ادمین بصورت خودکار

جهت نصب NginX فایل نصبی آن را دانلود و نصب کنید:

برای نصب دستوارت زیر را بنویسید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و برای آپدیت

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنندوبرای پاک کردن ار دستور زیر استفاده کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند