نصب winrar برای لینوکس

برای نصب و winrar فایل زیر را دانلود واجرا کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
برای خارجکردن فایل از rar از فرمان زیر استفاده کیند:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و برای نصب لینو کس های دیگراز این فرمان استاده کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
وبرای خارج کردن فایل از حالت فشرده از فرمان زیر استفاده کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
موفق باشین