آموزش نصب بکاپ خودکار در لینوکس

فایل مورد نظر را دانلود واجرا کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

وبعد از دانلود وسطع دسترسی فایل auto-ftp-backup.sh ویرایش و یوز پسورد دیتا بیس خود را وارد کنید برای این کار فرمان زیر را تایپ کنید:


کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

وبه جای root نام دیتابیس و به جای 123456پسورد دیتا بیس خود را ورارد کنید .آدری ایمیل خود و یوزر پسورد ftp خود را برای انتقال بکاپوارد کنید. مانند شکل:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
وبرای اجرا فرمان زیر را وارد کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
موفق باشین