قیمت های ثبت دامنه های بین المللی

پسوند ثبت/سال/ريال تمدید/سال/ريال انتقال/سال/ريال
.com 220,000 220,000 220,000
.net 220,000 220,000 220,000
.org 220,000 220,000 220,000
.info 220,000 220,000 220,000
biz 220,000 220,000 220,000
.ws 220,000 220,000 220,000
.name 220,000 220,000 220,000
.asia 330,000 330,000 330,000
.tel 260,000 260,000 260,000
.me 520,000 520,000 520,000
.mobi 320,000 320,000 320,000
.tv 480,000 480,000 480,000
.co 520,000 520,000 520,000

درصورت تمایل با ثبت دامنه به مرکز فروش آنلاین نیک مراجعه کنید:

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]