حل مشکل ارور (Unable to restore database ) هنگام رستورکردن(این برای php 4x می باشد)

برای این کار فرمان زیر را اجرا کنید فایل :

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
وبعد یرای ویرایش my.conf دستور زیر را تاپ کنید :

البته راه های زیادی برای ویرایش هست ولی شما این را انتخاب کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
کل نوشته ها روپاک ونوشته های زیر را کپی پست کنید:

نکته: i را برای ویرایش تایپ کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
برای سیو از :w , بعد :q را بزنید

بعد باید Mysql را ریستارت کنید برا ریستارت فرمان زیر را تایپ کنید :

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

موفق باشین