نصب بسته های لینوکس از روی سی دی یا هارد دیسک


برای این کار باید با نرم افزار CuteFTP 8 Professional ای پی سرور ومامکار بری روت را با پورت 22وارد بشین مانند شکل:

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

در پوشه اصلی فایل های سیستم یک پوشه به نام RPM ایجاد کنید وبسته های مورد نیاز Centos رو داخل آن کنید کپی کنید

وارد puttyشوید دستور زیر را وارد کنید

مثال اگرورژن 6 باشد به این صورت می نویسیم:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
وهمچنین فایل های
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
[/LEFT]

داخل پوشه RPM کپی پست کنید
وبعد به مسیر :

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
مانند زیر فایل ویرایش میکنید

بعد فایل CentOS-Media.repo

وکلیه نوشته های آن را پاک کنید و نوشته زیر را جایگذین کنید

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
وبعد وارد putty شده بسته مورد نظر را نضب می کنیم

ودستور زیر را وارد میکنیم مثال:می خواهیم بسته zip را نصب کنبم

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

ودر شکل می بینیم

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]

موفق باشد مشکلی داشتید در خدمتم