سلام
دوستان کسی جدیدا از نت افراز هاست گرفته ؟
کیفیت هاستش هنوز خوبه؟
منظورم هاست های ارزون قیمتش هست نه سرویس های الماسی