جمعه ، شنبه و یکشنبه هیجان****انگیز با تخفیف****های باورنکردنی در راه است. جمعه سوم آذر، سپاهان سرور جشنواره****ی «حراجمعه» را هم****زمان با روزی که به عنوان روز حراج بزرگ در دنیا شناخته می****شود، برگزار می****کند. این جشنواره****ی شگفت انگیز درست از 12 شب پنجشنبه شروع می****شود و تا ساعت 12 شب یکشنبه ادامه دارد.

تعداد بسیار محدود میباشد پس به هیچ وجه این جمعه را از دست ندهید.

[فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند]