کلاه برداری سایت redreseller.com


این سایت کلاه بدار هست شما که دامنه ثبت می کنی از حساب کم می کنه که به 150 هزار تومان نرسه تا دامنه رو با قیمت بالا ثبت کنی پول یا وجهی به حساب اینها بزی رفت دیگه نمی تونی بگیری


این هم مدرک: