آموزش آپدیت لینوکس سنتوس Centos بصورت اتوماتیک

برای اپدیت دستورات زیر را اجرا کنید

ابتدا سیستم را آپدیت نمایید.

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد از آپدیت دستور زیر را اجرا کنید و بسته مورد نظر را نصب کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنندبعد از نصب بسته فعالش می کنیم در هنگام روشن خاموش شدن سرور دیگر نیازی به فعال دوباره نباه خودش فعال بشه

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
بعد از آن سرویس آپدیت سرور را غیر فعال می کنیم چون دیگه نیازی به آپدیت دستی سرور نداریم .

دستور زیر را اجرا کنید:
کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و برای تنظیمات سرویس را ویرایش کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و در آخر سرویس مربوط را روشن می کنیم:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و یک بار سرور را رسیتارت می کنیم

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند