کدآپلود فایل ویدئو در CodeIgniter و تبدیل آن به فایل FLV

ابتدا کد زیر را در فوادر View اگر مدیریت محتوای آماده دارین یا برای تست یک فایل پی اپی پی به هر اسمی که دوست داشتید بزاید و کد زیر

داخل آن بریزید:


کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند

و در فوادر Controller کد زیر را قرار دهید:


کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و در فایل config->mimes.php کد زیر را قرار دهید:


کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند
و برای استخراج تصویر ویدئو از کد زیربرای سرور لینوکس استفاده کنید:

کد:
فقط کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند